Heart Facts

Learn more about why and how regular exercise
will change your life.

Stress forsvinder som sved på panden

Stress er ikke til at spøge med, og netop derfor er det skræmmende, at op mod en femtedel af alle danskere næsten dagligt har symptomer på stress med kortere eller længere sygemeldinger til følge.

Flere undersøgelser viser, at fysisk træning har en positiv effekt på depressive symptomer som stress. Men konklusionerne er ikke entydige. Et amerikansk studie undersøgte dog i 2006, hvordan 5.451 voksne personers træningstilstand og mentale velbefindende hænger sammen. Undersøgelsen konkluderede, at et højt fysisk aktivitetsniveau og en god kondition var lig med, at forsøgspersonerne havde det godt psykisk.

Med resultaterne fra det amerikanske forsøg i baghovedet er spøgsmålet så, hvor hårdt du skal træne for at tilfredstille hjernen bedst muligt og dermed sænke stressniveauet. Her er forskerne ikke enige – nogle undersøgelser konkluderer, at du skal træne med meget høj intensitet, mens andre slår fast, at moderat træning er bedst for dit mentale velbefindende.

Adrenalin – Klar til kamp

I dagligdagen bidrager til regulering af blandt andet sukker- og fedtkoncentration i blodet. Møder vi en potentiel fare, stimulerer hormonet nervesystemet og binyrerne, så kroppen bliver klar til kamp med blandt andet hurtigere puls, højere blodtryk og øget blodgennemstrømning af muskulaturen.

Konklusionerne om effekten af af motion på stress dukker op i flere undersøgelser. Under stressende opgaver oplever både trænede og utrænede forsøgspersoner en stigning i både kortisol og adrenalin i blodbanen, men niveauforskellene er ofte markante.
Hos fysisk utrænede personer ses typisk en stigning i niveauet, der generelt holder sig oppe i længere tid end hos fysisk trænede.

Fra bogen: “Træn som en vinder” af Eskild Ebbesen, s.120

Eskild Ebbesen

Cand. Scient. i idrætsfysiologi og tredobbelt OL-guldvinder

Train smarter with

More heart facts